Public Affairs

USG Industrial Utilities ondersteunt haar klanten in public affairs, waarbij technische kennis van productie-installaties wordt gecombineerd met gedetailleerde kennis over de Europese en Nederlandse regelgeving gericht op klimaat en energie.
Wij geven onze klanten inzicht in de effecten van regelgeving op hun activiteiten en wij vertegenwoordigen onze klanten via nationale èn internationale organisaties.
Wij adviseren en verdedigen onze klanten tijdens de voorbereiding en de conclusies van de Europese en nationale wetgeving via position papers en actieve deelname aan de vele adviescommissies. Hierbij valt te denken aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese regelgevende instanties op energiegebied en de organisatie voor het transport netbeheerders. Studies, publicaties en standpunten worden ontwikkeld in samenwerking met nationale en internationale brancheorganisaties zoals VEMW, VNCI, VNO-NCW, CEFIC, IFIEC en de Alliantie van energie-intensieve industrieën.