Power-2-Heat

Power-2-Heat is een verzamelterm voor het omzetten van elektriciteit in stoom en warmte. Omdat de overheid in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO2 wil, wordt duurzame energie steeds belangrijker. Power-2-Heat is op korte termijn te realiseren en vormt een eerste stap in de transitie naar volledige elektrificatie van de industrie, die het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig maakt. USG bestudeert de mogelijkheden.

Klik hier voor het hele artikel.