Geluidsoverlast

Geleen, 18 mei - Op Chemelot wordt op vrijdag 20 mei tussen 12:00 en 17:00 uur mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt in verband met het afblazen en in bedrijf nemen van een stoomleiding op locatie Noord, waardoor stoom gevormd kan worden. Er wordt alles aan gedaan om deze overlast zo snel mogelijk te verhelpen.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Stoom wordt op Chemelot gebruikt als energiebron bij diverse chemische processen en de opwekking van energie.

*****

Geleen, 18 May - At Chemelot, noise nuisance may be caused on the 20 of May between 12:00 and 17:00 in connection with the blowing off of a steam pipe, which can cause steam to form. Every effort is made to remedy this nuisance as quickly as possible.

You can report any complaints via the Chemelot Environmental Complaints Line: 0800-0223363.

Steam is used at Chemelot as an energy source in various chemical processes and energy generation.