2021

16.12.2021

Het hoogtepunt van 2021
Binnen de grenzen van Chemelot wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden Inside Battery Limit (IBL) en Outside...

29.10.2021

Op Chemelot loopt er zo’n 800 kilometer aan bovengrondse leidingen. Aan zo’n leiding kan schade ontstaan en dan is herstel uiteraard noodzakelijk...

31.08.2021

USG Industrial Utilities levert aan het hele industriepark Chemelot stikstof, zuurstof, perslucht en meetlucht. Stikstof en zuurstof worden extern...

22.06.2021

In juni 2020 besteedden we aandacht aan het versneld werken met nieuwe technieken: bij de inbedrijfstelling van F3600 werd gewerkt met tablets en...

15.04.2021

In de nieuwsbrief van oktober 2019 en augustus 2020 besteedden we al aandacht aan de flocculator, de 50-jaar oude installatie die zorgt voor...

11.02.2021

Black-out
Blijven fabrieken overeind als het licht uitgaat?

De oudste pandemische rampenplannen dateren uit 1995. In 2019 waren...